เรียนต่อประเทศจีน วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และอนาคตที่มองข้ามไม่ได้

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียนที่เมืองจีน

อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่

เรียนเมืองจีนที่ปักกิ่ง นอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้ว น้องๆยังพบธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ น้องยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั่งเดิมรวมถึงศีลปะอันแสดงถึงภูมิปัญญาและความกตัญญูของชนชาวจีน ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญพื้นฐานของคนเอเชียในปัจจุบันอีกด้วย การเรียนหนังสือจึงไม่ได้อยู่แต่ในตำรา แต่เป็นการเปิดโลกกว้างสัมผัสประสบการณ์จริง
เรียนต่อจีน เลือกเมือง เลือกโรงเรียน ได้เลยครับ