สถาบันที่ Get Education แนะนำ

Roncalli College

roncalli-logo

Timaru Girls' High School

ughs-logo

Timaru Boys' High School

tbhs-logo

Craighead Diocesan School

craighead-logo

James Hargest College

jhc-logo

Southland Boys' High School

sbhs-logo

Southland Girls' High School

sghs-logo

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

หลายคนคงจะคิดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบ แต่จากที่พี่เพียวได้ไปเรียนและเดินทางท่องเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศนิวซีแลนด์ ชาวกีวีไม่ได้เงียบอย่างที่เราคิดค่ะ กลับกัน ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นให้ทำมากมาย ธรรมชาติก็สวยงาม ยิ่งใหญ่ และเขียวชะอุ่ม...
Read More

วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว หรือ Visitor's Visa เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับการไปเที่ยว หรือเรียนไม่เกิน 3 เดือน  มีดังนี้ ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ค่าวีซ่า 4,700 บาท และค่าธรรมเนียม VAC 820...
Read More