Category: ซัมเมอร์

ซัมเมอร์จีน 2018

โครงการ Summer Camp China  2018 ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2018 เปิดประตูสู่ประเทศจีน เรียนภาษาจีนกับโรงเรียนมัธยมชั้นนำของเมืองปักกิ่งสัมผัสประสบการณ์ในเมืองใหญ่ เรียนกับเจ้าของภาษา เสริมทักษะกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองปักกิ่ง Beijing Summer Camp 2018 Brochure   ปักกิ่งตารางกิจกรรมรายละเอียดGroup Leader ปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนและเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้น   เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล ร่วมกับ Beijing Shi Di San Shi Jiu Zhong Xue โรงเรียนมัธยแห่งเมืองปักกิ่ง ตั้งอยู่ในใจเมืองปักกิ่ง มีประวัติอันยาวนานถึงร้อยกว่าปี มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นเอกลักณ์ จัดการเรียนการสอนในระดับภาษาที่เหมาะสม เพื่อเน้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจ มีพัฒนาการด้านภาษาให้สูงขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติมากกว่า 800 คน อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับคำชมและเสียงตอบรับด้านการเรียนการสอนจากผู้คนในสังคมเป็นอย่างดี หอพักนักเรียนต่างชาติ สำหรับนักเรียนต่างชาติ แบ่งเป็น 2 ตึก ชาย หญิง ที่ออกแบบอย่างทันสมัยและมีสไตล์ทั้งจีนและต่างชาติ พักห้องละ 2 คน ภายในมีห้องน้ำ แอร์-ฮีตเตอร์ น้ำอุ่น 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ ตู้เย็น ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บเสื้อผ้า พร้อมทั้งมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร ทานอาหาร 3 มื้อ  ในโรงอาหารของโรงเรียน โดยจะเป็นอาหารเเบบบุฟเฟต์ อาหารหลาหลาย เมนู มีทั้งจีน เกาหลีและไทย  ...

Read More

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018

Get-Summer-NZ-05 พร้อมเดินทาง ไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ Get-Summer-NZ-01 ได้เพื่อนชาวกีวี่ช่วยสอนภาษา Get-Summer-NZ-02 Summer นิวซีแลนด์ แม้จะไประยะสั้นแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากกว่า Get-Summer-NZ-06 Summer Newzealand Get-Summer-NZ-07 ซัมเมอร์กับเพื่อนๆชาวกีวี ได้ภาษาไว Get-Summer-NZ-08 Summer ที่นิวซีแลนด์ ได้เรียนร่วมชั้น แยกคลาสตามความสามารถ และเรียนร่วมกับเจ้าของภาษา Get-Summer-NZ-03 Summer นิวซีแลนด์ วันที่สองเพื่อนๆก็ชวนเราเล่นแล้ว Get-Summer-NZ-04 Summer นิวซีแลนด์ มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ได้ภาษาที่ดีกว่ากับเพื่อนๆเจ้าของภาษา Get-Summer-NZ-09 Summer ที่นิวซีแลนด์ เพื่อนๆให้การต้อนรับและเป็นกันเองมาก Queenstown-2017-01 เรียนแล้วยังได้เที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ และใช้ภาษาในชีวิตจริง โครงการ Summer Camp New Zealand 2018 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 11 เมษายน 2560 นักเรียนจะกระจายตัวไปใน 3 โรงเรียนตามความเหมาะสม ได้แก่ Craighead Diocesan School, Roncalli College, และ St. Joseph’s School ได้เข้าเรียนกับเด็กนิวซีแลนด์จริงๆ ไม่ได้จับกลุ่มกับเด็กไทยด้วยกัน ซึ่งทุกโรงเรียนได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualifications Authority) เทียบเท่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองทิมารู ซึ่งอยู่บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองขนาดกลาง แต่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดภัย คนในเมืองเป็นมิตร เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคน Summer NewZealand April 2018 Brochure นิวซีแลนด์ตารางกิจกรรมรายละเอียดGroup Leader นิวซีแลนด์มีหลายภูมิภาค โดยในแต่ละภูมิภาคจะมีความเป็นเอกลักษณ์ สภาพภูมิประเทศ และ “กลิ่นอาย” ที่แตกต่างกัน ทั้งเมืองใหญ่ เมืองเล็ก ชุมชนต่างๆ มีแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เมืองใหญ่ๆของนิวซีแลนด์ ได้แก่ Auckland, Hamilton (Waikato region), Palmerston North (Manawatu region), เมืองหลวง Wellington, Christchurch (Canterbury region) และ Dunedin (Otago region) นิวซีแลนด์ มีลักษณะพื้นที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่ พื้นที่เพาะปลูกเขียวขจี ไปถึงภูเขาไฟและทะเลทรายที่แห้งแล้ง หรือจากบริเวณหาดทรายสีทองตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าสดใส ไปจนถึงภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดตา ประเทศนิวซีแลนด์จะแบ่งเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่น แต่มีประชากรเพียง 4 ล้านคน ผู้คนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในแถบชานเมือง ดังนั้นในเมืองจึงมีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก ลักษณะภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นธรรมชาติ แตกต่างจากที่อื่น คนที่นี่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นมิตร แข็งแรง สร้างสรรค์และรักอิสระ คนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวสีเหลืองมีอยู่ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง โดยรัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุมครองทั่วถึงทุกคน ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์ โครงการ GET Summer Camp 2018 ประเทศนิวซีแลนด์ ลักษณะโครงการ โครงการ GET Summer Camp ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้น เรียนกับสถาบัน Roncalli College, Craighead Diocesan School, และ St Joseph’s School โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองทิมารู ซึ่งอยู่บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยนักเรียนจะกระจายตัวไปใน 3 โรงเรียนตามความเหมาะสม ได้เข้าเรียนร่วมห้องกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมรวมทั้งการทัศนศึกษาแห่งท่องเที่ยวในเมือง สถานที่เรียน โรงเรียน 3 แห่งของประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้การรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority (NCEA) ซี่งเทียบเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ที่พัก โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ หรือหอพักโรงเรียน Homestay บ้านหนึ่งหลังต่อเด็ก 2 คน ระยะเวลาในการเรียน 13 มีนาคม – 11 เมษายน 2561   ค่าใช้จ่าย ราคา 169,000 บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวม :  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบิน Singapore Airlines หรือเทียบเท่า  ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าภาษีสนามบิน  ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ  ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน  ค่ากิจกรรมทั้งใน – นอกสถานที่ และทัศนศึกษาตามที่ระบุไว้ในโครงการ  ค่าประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ  ค่าวีซ่า (สำหรับวีซ่าประเภทกลุ่ม...

Read More