Beijing Huiwen Middle School

โรงเรียนมัธยม Beijing Huiwen Middle School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1871 และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงมายาวนานถึง 100 ปี และปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย รวมถึงชั้นเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ปรัชญาของโรงเรียนคือ “มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา” เน้นการศึกษาทั้งนอกและในโรงเรียนใช้ความคิดริเริ่มในการปรับตัวเข้ากับการพัฒนาสังคมและความต้องการการพัฒนามนุษย์, การเรียนการสอนที่จะวางรากฐานที่มั่นคงสำให้กับนักเรียน โดยดำเนินการตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ครูในโรงเรียนมีระดับการศึกษาที่สูง เป็นมืออาชีพและนักวิชาการระดับสูงที่จะสอนนักเรียน” ซึ่งจะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงในการสร้างความสามารถในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ” และในทุกๆ มีนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย Tsinghua มหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศอีกมากมาย

Additional Info

Additional Information

เมือง

ปักกิ่ง (Beijing)

จำนวนนักเรียน

1,000

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

หอพักนักเรียน

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – มกราคม), เทอม 2 (มีนาคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

400,000-500,000 บาท

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation

Line คุยกับพี่ๆ Get นะคะ

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)