Beijing No.39 Middle School

Beijing No.39 Middle School ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง ทิศใต้ติดกับจงหนานไห่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ติดกับโบสถ์ซีสื่อคู่ของปักกิ่ง มีประวัติยาวนานถึงร้อยกว่าปี และมีวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง

 

เปรียบเทียบ

Additional Info

Additional information

ข้อมูลทั่วไป

Beijing No.39 Middle School

เมือง

ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ติดต่อ GET Education

จำนวนนักเรียนไทย *

ติดต่อ GET Education

สถานที่ท่องเที่ยว, ช้อปปิ้ง

จตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม, วัดลามะ, ช้อปปิ้งที่ The Place, หอสักการะฟ้าเทียนถาน (หอสักการะฟ้าดิน, ถนนหวังฟู่จิง เป็นต้น

อัธยาศัยของนักเรียน *

เด็กนักเรียนน่ารัก มีระเบียบเรียบร้อย