Beijing No.39 Middle School

Beijing No.39 Middle School ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง ทิศใต้ติดกับจงหนานไห่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของคณะกรรม
การพรรคคอมมิวนิสแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ติดกับโบสถ์ซีสื่อคู่ของปักกิ่ง  มีประวัติยาวนานถึงร้อยกว่าปี และมีวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง สมัยปลายราชวงค์ชิงเป็นโรงเรียนมัธยมสตรีกวางหวา และโรงเรียนมัธยมเกิงซิน ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนของสมาคมคริสต์ทั้งสองแห่ง ในปี ค.ศ.1952 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง ทาโรงเรียน
ได้ยึดถือปรัชญา “ถือบุคลากรเป็นหลัก พัฒนาอย่างกลมกลืนกัน ทุกอย่างเพื่อการพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน” ในการดำเนินงานการสอน ถือ”สุขภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ” เป็นหลักการทำงาน บริหารการจัดการอย่างเข้มงวดและมีความใส่ใจทุก ๆ ด้าน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์แบบ ได้รับคำชมเชยจากทุกวงการในสังคมอย่างดี 

Additional Info

Additional Information

เมือง

ปักกิ่ง (Beijing)

จำนวนนักเรียน

3,000

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi, Train

ที่พัก *

หอพักนักเรียน

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – มกราคม), เทอม 2 (มีนาคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

300,000-400,000 บาท

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation

Line คุยกับพี่ๆ Get นะคะ

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)