โรงเรียนมัธยมคิลลานี่ Killarney Secondary School

Additional Information

เมือง

Vancouver

จำนวนนักเรียน

~ 2,000

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi, Train, Walk

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – ธันวาคม), เทอม 2 (มกราคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 350,000 บาท / ปี

คิลลานี่เป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยพลังและความสร้างสรรค์ มีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน มีวิชาการที่เป็นเลิศ มีวิชาเลือกได้แก่ เปียโนไฟฟ้า (electronic piano keyboard) การแต่งเพลง ธุรกิจการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการ การทำเครื่องประดับ เสื้อผ้าและสิ่งทอ ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสเปน มีหลักสูตรด้านวิจิตรศิลป์ (fine arts) ที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดในเมือง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านหลักสูตรทางดนตรี การร้องเพลง วงดนตรีเครื่องสาย โดยได้รับรางวัลหลักสูตร ด้านศิลปะ กราฟิก และการแสดง โรงเรียนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับศูนย์สันทนาการคิลลานี่ (Killarney Community Center) เช่นสระว่ายน้ำ และสนามกีฬา เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ห้างสรพพสินค้า มีคลับและวิชาให้เลือกหลากหลาย และเป็นโรงเรียนที่นักเรียนนานาชาติให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่ง

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของมณฑลบริติชโคลัมเบีย

  • เกรด 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
  • ขนาดชั้นเรียน : นักเรียนจำนวน 20-30 คน
  • ขนาดโรงเรียน : นักเรียนประมาณ 2,000 คน
  • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู :นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
  • ปีการศึกษา : เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน
  • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย : นักเรียนของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเรียนต่อ ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันที่สูงกว่า ระดับมัธยมศึกษาได้

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนมีการให้บริการจัดหาโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดาในขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ประเพณี จาการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
  • การพักแบบโฮมสเตย์ นักเรียนจะได้ห้องพักส่วนตัว พร้อมโต๊ะทำงาน และอาหารสามมื้อด้วยราคาที่เหมาะสม
  • ผู้ให้บริการโฮมสเตย์สามารถให้บริการเป็นผู้ปกครองนักเรียน (Custodianship)
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าโปรแกรมโฮมสเตย์หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจาก โรงเรียน