Beijing Huiwen Middle School

Additional Information

เมือง

ปักกิ่ง (Beijing)

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

หอพักนักเรียน

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – มกราคม), เทอม 2 (มีนาคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 400,000 บาท / ปี

Beijing Huiwen Middle School
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1871 และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงมายาวนานถึง 100 ปี และปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย รวมถึงชั้นเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ปรัชญาของโรงเรียนคือ “มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา” เน้นการศึกษาทั้งนอกและในโรงเรียนใช้ความคิดริเริ่มในการปรับตัวเข้ากับการพัฒนาสังคมและความต้องการการพัฒนามนุษย์, การเรียนการสอนที่จะวางรากฐานที่มั่นคงสำให้กับนักเรียน โดยดำเนินการตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ครูในโรงเรียนมีระดับการศึกษาที่สูง เป็นมืออาชีพและนักวิชาการระดับสูงที่จะสอนนักเรียน” ซึ่งจะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงในการสร้างความสามารถในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ” และในทุกๆ มีนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย Tsinghua มหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศอีกมากมาย