Central Southland College

Central Southland College เป็นโรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนจะได้รับการดูแลที่ใกล้ชิด อบอุ่น เป็นกันเอง มุ่งเน้นการให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียน ด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา โรงเรียนใช้อุปกรณ์การสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้นักเรียนได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ เป้าหมายของโรงเรียนคือการทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และเข้าถึงศักยภาพของตัวเองอย่างสูงสุด

Additional Info

Additional Information

เมือง

Winton

จำนวนนักเรียน

580

การเดินทาง

Bicycle, Bus, Private Car, Taxi

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

500,000-600,000 บาท

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation

Line คุยกับพี่ๆ Get นะคะ

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)