Cesar Ritz Colleges

Additional Information

เมือง

Brig, Le Bouveret, Lucerne

ที่พัก *

หอพักนักเรียน

Hospitality – Tourism – Entrepreneurship

Cesar Ritz College เป็นสถาบันด้านธุรกิจบริการที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้กับประสบการณ์จริง ฝึกงานกับโรงแรมหรือสถานประกอบการชั้นนำ ปลูกฝังแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ เปิดสอนทักษะความรู้ด้านธุรกิจการบริการ ระดับ World Class สถาบันของ Cesar Ritz มีถึง 3 วิทยาเขต ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ Le Bouveret (เลอบูเวอเรต์) Lucerne​ (ลูเซิร์น) และ Brig (บริก)

Cesar Ritz เป็น 1 ใน 5 สถาบันภายในเครือ Swiss Education Group (SEG) ซึ่งผู้นำทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถาบันในเครือมีทั้งหมด 5 สถาบันที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีความสวยงดงาม ประกอบด้วยนักศึกษามากกว่า 111 สัญชาติทั่วโลก หรือมากกว่า 6,582 คน โดนแต่ละสถาบันจะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านธุรกิจบิการที่มีคุณภาพติดอันดับโลก ทุกสถาบันในเครือ เคยเป็นโรงแรมมาก่อน ทำให้นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศและได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกราวกับอยู่โรงแรมจริง

หลักสูตรของ SEG มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ อาทิ University of Derby, Northwood University และ Washington State University ทำให้นักเรียนของ SEG ได้รับปริญญาบัตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรหรือประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเหล่านี้ ทำให้หลักสูตรของ SEG มีความหลากหลายและพัฒนาอยู่เสมอ

นอกจากนี้ SEG ยังเป็น Approved Apple School ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน นักศึกษาทุกคนจะได้รับ iPad แทนการใช้หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่สามตามความถนัด เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาแมนดาริน

** ขอบคุณข้อมูลจาก SEG Thailand **