Craighead Diocesan School

Craighead Diocesan School คือหนึ่งในโรงเรียนสตรีชั้นนำของนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีความโดดเด่นในหลายๆด้านและมีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรม Craighead ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ผลการประเมิน NCEA โดดเด่นเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สูงกว่ามาตรฐานทุกปี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลาการและผู้เรียนเกิดขึ้นผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และปณิธานที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน โรงเรียนให้ความสำคัญด้านการศึกษาและส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกๆด้าน

Additional Info

Additional Information

เมือง

Timaru

จำนวนนักเรียน
การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, Taxi

ที่พัก *

Homestay, หอพักนักเรียน

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 700,000 บาท / ปี

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation