Culinary Arts Academy

Culinary Arts – Entrepreneurship

Culinary Arts Academy เป็นสถาบันศิลปะการทำอาหาร เปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารมาตรฐานสูง เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการทำอาหาร และสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ นักศึกษาจะได้เรียนกับเชฟที่มีประสบการณ์โดยตรง ด้วยศาสตร์การทำอาหารที่ผสมผสานแนวคิดกับความสร้างสรรค์ และเรียนรู้เทคนิคการบริหารครัวโรงแรมแบบการปฏิบัติงานจริง ในบรรยากาศการเรียนที่มีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ

Culinary Arts Academy เป็น 1 ใน 5 สถาบันภายในเครือ Swiss Education Group (SEG) ซึ่งผู้นำทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถาบันในเครือมีทั้งหมด 5 สถาบันที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีความสวยงดงาม ประกอบด้วยนักศึกษามากกว่า 111 สัญชาติทั่วโลก หรือมากกว่า 6,582 คน โดนแต่ละสถาบันจะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านธุรกิจบิการที่มีคุณภาพติดอันดับโลก ทุกสถาบันในเครือ เคยเป็นโรงแรมมาก่อน ทำให้นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศและได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกราวกับอยู่โรงแรมจริง

หลักสูตรของ SEG มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ อาทิ University of Derby, Northwood University และ Washington State University ทำให้นักเรียนของ SEG ได้รับปริญญาบัตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรหรือประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเหล่านี้ ทำให้หลักสูตรของ SEG มีความหลากหลายและพัฒนาอยู่เสมอ

นอกจากนี้ SEG ยังเป็น Approved Apple School ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน นักศึกษาทุกคนจะได้รับ iPad แทนการใช้หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่สามตามความถนัด เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาแมนดาริน

Additional Info

Additional Information

เมือง

Le Bouveret, Lucerne

ที่พัก *

หอพักนักเรียน

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation