ILAC

Additional Information

เมือง

Toronto, Vancouver

การเดินทาง

Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi, Train

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

Homestay, หอพักนอก, หอพักนักเรียน

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – มกราคม), เทอม 2 (มีนาคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 400,000 บาท / ปี

เรียนต่อแคนาดา เรียนภาษาที่ ILAC

International Language Academy of Canada  หรือที่รู้จักกันสั้นๆว่า ILAC เป็นโรงเรียนภาษาที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมแล้ว  55รางวัล หนึ่งในนั้น คือ  ST Lifetime Superstar Award – Best English Language School North America, Top Choice Award, Japan Best Language School 2010 – 2019    ที่นี่  ILAC  เรามีพันธรสัญญาต่อคุณภาพการสอนที่เป็นเลิศ ก้าวนำในการพัฒนาหลักสูตร พร้อมบริการด้วยใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจ เลือกมาเรียนที่ ILACมากว่า 22 ปี นับจากการก่อตั้งในปี 1997

ILAC มีโปรแกรมหลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการที่แตกต่าง  อาทิ  General English, Business English, Test Preparation, University Pathway  โดยที่  Toronto  เรามี  campus มากถึง 6 แห่ง สวยงาม ทันสมัย เป็นboutique style  อยู่ในย่านหรูของ downtown รองรับนักเรียนได้กว่า 2000 คน และที่  Vancouver  มี 4 campus ในย่านWaterfront  ของ  downtown  ตกแต่งสวยงามทันสมัยเสมอกัน   รองรับนักเรียนได้ 1400 คน  จาก 75 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก  ILACคือ ที่ซึ่งโลกทั้งใบได้มาพบกันThe world meets at ILAC

ILAC University Pathway Program โดดเด่นพิเศษกว่าโรงเรียนภาษาอื่นๆ  เป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้รับความไว้วางใจจาก  colleges และuniversities กว่า 87 แห่งทั่งแคนาดา รับนักเรียนจากILAC pathway   เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบIELTS  หรือTOEFL  ทั้งเป็นที่ยอมรับยิ่งว่าเป็นการเตรียมผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประกาศนี่ยบัตน  ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ได้ประสิทธิผล และผลการเรียนของนักเรียน ILACเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในแคนาดา ทำได้ดีกว่านักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนผ่านการยืนIELTSหรือTOEFL การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในแคนาดา เป็นการลงทุนเพื่ออนาคคที่ชาญฉลาด หากเป็นการเรียนหลักสูตร 2  ปี นักเรียนจะได้รับใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 3 ปี และเมื่อทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิ์ยื่นสมัครเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในแคนาดา (Permanent Resident – PR)  เดินสู่เส้นทางอนาคตในแคนาดาอย่างมั่นใจกับ  ILAC University Pathway

สำหรับ ILAC International College  เสนอโปรแกรมยอดนิยม   co-op program หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าStudy & Work   ด้วยโปรแกรมหลากหลายให้เลือก อาทิ  Service Excellence for Business, Sales & Marketing, Business Administration  และHealthcare Administration โดยกำหนดระดับภาษาอังกฤษแรกเข้า เริ่มตั้งแต่ระดับกลาง (Intermediate – ILAC level 8/ IELTS 4.0)  ผู้เรียนสามารถทำงาน part time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ระหว่างเรียน  เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้ปกครอง และทำงาน full time  40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงที่ 2 ชองโปรกรม ซึ่งมีรายได้พอเหลือเก็บ

co-op programที่ ILAC International College   เป็นการเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่การทำงานในแคนาดาได้ดีที่สุด เพื่อก้าวสู่ช่วงต่อไปของอนาคตในการศึกษาต่อ  อยู่ทำงาน หรือต้งถิ่นฐานในแคนาดาในระยะยาว

ที่นี่ ILAC  โรงเรียนสวยในฝัน  กับคุณภาพที่เป็นจริง

ใหม่! โปรแกรมล่าสุดของ  ILAC International College
ตอบโจทย์สำหรับน้องๆ ที่มีระดับภาษาอังกฤษปานกลาง ได้อย่างดีที่สุด  จุดขายคือ required English level คือ   ILAC level 8  หรือ  IELTS 4.0 ค่ะ  โดยรวม  English component ส่วนของการเรียนภาษาไว้ในโปรแกรม เป็นการสอน Business English  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทำงานสายธุรกิจและบริการ ค่ะ  ดังนั้นน้องๆ จะได้รับ study permit  ที่พร้อมทำงาน part-time 20 hours/week  ได้เลยตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

สำหรับ Service Excellence for Business โปรแกรมแรกเริ่มของ ILAC International College   ยังคงได้รับความนิยมอย่างยิ่ง   แต่เพื่อขานรับความต้องการที่แตกต่าง รองรับขอบข่ายการทำงานธุรกิจ ที่เรียกกันว่า Office Job   จึงเพิ่มโปรแกรม Business Administration  และ Sales & Marketing เข้าไว้  จุดเด่นคือโปรแกรมระยะยาว  เรียนและทำงานรวมเกือบ 2 ปี ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ทำงาน  พิเศษ คือ เป็นการเรียนภาคค่ำ 5.45 – 9.45 p.m.   ดังนั้น ช่วงกลางวัน นักเรียนสามารถทำงานได้เต็มๆ

จุดเด่นของ ILAC  คือ คุณภาพของการจัดหางาน (Job Placement)  ด้วยชื่อเสียงที่เป็นที่ละยอมรับของ ILAC  ด้วยconnection  ที่ดียิ่งของทีม ILAC ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร กับธุรกิจชั่นนำ หลากหลายสาขา ทั้งที่  Toronto  และ Vancouver  ทำให้นักเรียนของ ILAC  ได้เข้าทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง   ILAC International College   มีสัญญาส่งนักเรียนทำงานกับผู้ประกอบธุรกิจกว่า 200 บริษัท ทั้งที่  และ และมีความหลากหลายของสายธุรกิจ เช่น โรงแรมที่เป็น International Hotel Chain  บริษัททัวร์ บริษัทโฆษณา  ธุรกิจ retailed  หรือ Customer Service Centre   โดยทีม Career Service ทำงานใกล้ชิดกับนักเรียน มี Resume Clinic, Networking Events, Interview Coaching  และดำเนินการนัดหมายส่งนักเรียนไปทำการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานเหล่านี้ เป็น Paid Practicum  ดังนั้น คุณสมบัติ และทักษะการสื่อสารของนักเรียนมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกจ้างเช่นกัน
พร้อมนี้ ขอฝาก ILAC University Pathway Program  ไว้เป็นโปรแกรมคุณภาพสำหรับน้องๆ ทั้งที่จบ ม 6 สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือน้องรุ่นโต ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการเรียนต่อ ทั้งปริญญาโท  Post Graduate Program  หรือ Advanced Diploma  ค่ะ ILAC  มีความร่วมมือกับ  85 Universities/ Colleges  รับนักเรียนจาก  ILAC  เข้าเรียน โดยไม่ต้องสอบ  IELTS หรือ TOEFL ค่ะ  คุณภาพการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับยิ่ง ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่แพง  เรียนจบแล้ว ได้รับ Post Graduate Work Permit   ใบอนุญาตให้ทำงาน 3 ปี สำหรับน้องๆ ที่สนใจยื่นขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในแคนาดา หรือ Permanent Resident (PR)  สามารถยื่นขอได้ หลังจากเรียนจบและทำงาน full-time  ครบ 1 ปีค่ะ