ILAC

ใหม่! โปรแกรมล่าสุดของ  ILAC International College   ตอบโจทย์สำหรับน้องๆ ที่มีระดับภาษาอังกฤษปานกลาง ได้อย่างดีที่สุด  จุดขายคือ required English level คือ   ILAC level 8  หรือ  IELTS 4.0 ค่ะ  โดยรวม  English component ส่วนของการเรียนภาษาไว้ในโปรแกรม เป็นการสอน Business English  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทำงานสายธุรกิจและบริการ ค่ะ  ดังนั้นน้องๆ จะได้รับ study permit  ที่พร้อมทำงาน part-time 20 hours/week  ได้เลยตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

สำหรับ Service Excellence for Business โปรแกรมแรกเริ่มของ ILAC International College   ยังคงได้รับความนิยมอย่างยิ่ง   แต่เพื่อขานรับความต้องการที่แตกต่าง รองรับขอบข่ายการทำงานธุรกิจ ที่เรียกกันว่า Office Job   จึงเพิ่มโปรแกรม Business Administration  และ Sales & Marketing เข้าไว้  จุดเด่นคือโปรแกรมระยะยาว  เรียนและทำงานรวมเกือบ 2 ปี ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ทำงาน  พิเศษ คือ เป็นการเรียนภาคค่ำ 5.45 – 9.45 p.m.   ดังนั้น ช่วงกลางวัน นักเรียนสามารถทำงานได้เต็มๆ

จุดเด่นของ ILAC  คือ คุณภาพของการจัดหางาน (Job Placement)  ด้วยชื่อเสียงที่เป็นที่ละยอมรับของ ILAC  ด้วยconnection  ที่ดียิ่งของทีม ILAC ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร กับธุรกิจชั่นนำ หลากหลายสาขา ทั้งที่  Toronto  และ Vancouver  ทำให้นักเรียนของ ILAC  ได้เข้าทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง   ILAC International College   มีสัญญาส่งนักเรียนทำงานกับผู้ประกอบธุรกิจกว่า 200 บริษัท ทั้งที่  และ และมีความหลากหลายของสายธุรกิจ เช่น โรงแรมที่เป็น International Hotel Chain  บริษัททัวร์ บริษัทโฆษณา  ธุรกิจ retailed  หรือ Customer Service Centre   โดยทีม Career Service ทำงานใกล้ชิดกับนักเรียน มี Resume Clinic, Networking Events, Interview Coaching  และดำเนินการนัดหมายส่งนักเรียนไปทำการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานเหล่านี้ เป็น Paid Practicum  ดังนั้น คุณสมบัติ และทักษะการสื่อสารของนักเรียนมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกจ้างเช่นกัน
พร้อมนี้ ขอฝาก ILAC University Pathway Program  ไว้เป็นโปรแกรมคุณภาพสำหรับน้องๆ ทั้งที่จบ ม 6 สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือน้องรุ่นโต ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการเรียนต่อ ทั้งปริญญาโท  Post Graduate Program  หรือ Advanced Diploma  ค่ะ ILAC  มีความร่วมมือกับ  85 Universities/ Colleges  รับนักเรียนจาก  ILAC  เข้าเรียน โดยไม่ต้องสอบ  IELTS หรือ TOEFL ค่ะ  คุณภาพการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับยิ่ง ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่แพง  เรียนจบแล้ว ได้รับ Post Graduate Work Permit   ใบอนุญาตให้ทำงาน 3 ปี สำหรับน้องๆ ที่สนใจยื่นขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในแคนาดา หรือ Permanent Resident (PR)  สามารถยื่นขอได้ หลังจากเรียนจบและทำงาน full-time  ครบ 1 ปีค่ะ

Additional Info

Additional Information

เมือง

Toronto, Vancouver

จำนวนนักเรียน

3,000

การเดินทาง

Bicycle, Bus, High Speed Train, Private Car, Subway, Taxi, Train

วิชาที่เปิดสอน *

ติดต่อสอบถาม GET Education

ที่พัก *

Homestay, หอพักนอก, หอพักนักเรียน

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กันยายน – มกราคม), เทอม 2 (มีนาคม – มิถุนายน)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

400,000-500,000 บาท

Line คุยกับพี่ๆ Get นะคะ

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)