James Hargest College

James Hargest College เป็นโรงเรียนที่มี
มาตรฐานในระดับสูงของประเทศนิวซีแลนด์ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ปรัชญา และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนต้องการให้ช่วงเวลาแห่งการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากทุกปี และในปี 2009 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 17 ทุน ซึ่งสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนที่ได้คะแนน Top Academic ก็อยู่ในโรงเรียนนี้เช่นกัน

Additional Info

Additional Information

เมือง

Invercargill

จำนวนนักเรียน

1,750

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, Private Car, Taxi

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

600,000-700,000 บาท

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation

Line คุยกับพี่ๆ Get นะคะ

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)