Logan Park High School

Logan Park High School มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง ในปี 2011 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 22 ทุน เป็นโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดของเมือง Dunedin อีกทั้งยังได้รับรางวัลในสาขาอื่น ๆ การันตีความสำเร็จของโรงเรียนอีกมากมาย พร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในทุกวิชา มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มุ่งหมายให้นักเรียนเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

Additional Info

Additional Information

เมือง

Dunedin

จำนวนนักเรียน

588

การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Bus, Private Car, Taxi

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

600,000-700,000 บาท

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation

Line คุยกับพี่ๆ Get นะคะ

ฝาก Like พวกเราด้วยนะคะ

ที่ปรึกษา

บุญส่ง วรรณกลาง (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑)