Swiss Hotel Management School

Food & Beverage – Event – Resort & Spa Management

Swiss Hotel Management School (SHMS) แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโคซ์ และ วิทยาเขตเลย์แซง SHMS เป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่อุทิศตนด้านงานบริการ ถ่ายทอดหลักสูตรที่มีพื้นฐานอยู่บนขนบธรรมเนียมของงานบริการและหลักการที่ว่าด้วย “Swiss Hospitality Touch” บวกกับการฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทนจะช่วยสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความความพร้อมสำหรับความท้าทายในแวดวงอุตสาหกรรมการบริการระดับสากล

SHMS เป็น 1 ใน 5 สถาบันในเครือของ Swiss Education Group (SEG) ซึ่งผู้นำทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถาบันในเครือมีทั้งหมด 5 สถาบันที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีความสวยงดงาม ประกอบด้วยนักศึกษามากกว่า 111 สัญชาติทั่วโลก หรือมากกว่า 6,582 คน โดนแต่ละสถาบันจะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านธุรกิจบิการที่มีคุณภาพติดอันดับโลก ทุกสถาบันในเครือ เคยเป็นโรงแรมมาก่อน ทำให้นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศและได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกราวกับอยู่โรงแรมจริง

หลักสูตรของ SEG มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ อาทิ University of Derby, Northwood University และ Washington State University ทำให้นักเรียนของ SEG ได้รับปริญญาบัตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรหรือประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเหล่านี้ ทำให้หลักสูตรของ SEG มีความหลากหลายและพัฒนาอยู่เสมอ

นอกจากนี้ SEG ยังเป็น Approved Apple School ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน นักศึกษาทุกคนจะได้รับ iPad แทนการใช้หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่สามตามความถนัด เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาแมนดาริน

Additional Info

Additional Information

ที่พัก *

หอพักนักเรียน

เมือง

Caux, Leysin

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation