Wakatipu High School

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ Year 9 ถึง Year 13 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ช่วยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือการให้โอกาสสำหรับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองและค้นพบความสามารถและความต้องการของตัวเองที่แท้จริง พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังมีทีมงานสำหรับนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ เรื่อง

Additional Info

Additional Information

เมือง

Queenstown

จำนวนนักเรียน
การเดินทาง

Airplane, Bicycle, Boat, Bus, Private Car, Taxi, Train

ที่พัก *

Homestay

ช่วงเวลาเปิดเทอม

เทอม 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน), เทอม 2 (เมษายน – มิถุนายน), เทอม 3 (กรกฎาคม – กันยายน), เทอม 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

~ 600,000 บาท / ปี

Get Staff

Tel: 092-456-5425
Line: 16dexa16

Tel: 093-289-5254
Line: peng_line

Tel/Line
0933659555

Tel: 095-165-4640
Line: geteducation